What's happening?

House of Cards: 3x2

Rozdział 28

Kandydatura Claire na ambasadora przy ONZ napotyka problemy. Kierownictwo Demokratów informuje Franka, że nie chcą by kandydował na urząd prezydenta w 2016. Frank godzi się nie startować w wyborach w zamian za poparcię programu AmWorks.

House of Cards: s3e2
Feb. 27, 2015